ข้อระวังทั่วไป กฎแห่งความปลอดภัย

1. ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

2. เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4. เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5. หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6. คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

7. คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

8. อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

9. อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

10. ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

11. การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ