การถือและบริหารกลไกปืน

1. ตรวจสอบปืนทุกกระบอกเสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่

2. ตรวจสอบเฉพาะปืนแบบที่ท่านรู้กลไกการทำงานเท่านั้น

3. อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

4. อย่าชี้ปืนไปที่บุคคลใดที่ท่านไม่ต้องการยิง ถึงแม้วจะเป็นปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนก็ตาม

5. ส่งและรับปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้เท่านั้น

6. อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนในภาพยนต์

7. อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะในสถานการณ์ปรกติ

8. อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น

9. ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

10. การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ